užtikimas

užtikimas
1 užtikìmas sm. (2) KI354, 1. NdŽužtikti 1. 2. KI212užtikti 3: Aštuonis šimtus ažumušė užtikimù vienu Ba2Kar23,8. 3.užtikti 4: Ne tokis užtikìmas, kap sarmata Vlk. Ne užtikìmas, ale išgąsdymas užškadino Vlk. 4.užtikti 6: Buvo tat laikas prieš pat užtikìmo didžių lytų I. 5. užtikti 7. ║ bausmė: Apsaugok… nuo kalavijo neprieteliaus, bado sunkaus… ir nuo visokių baisių užtikimų tavo MKr241. 6.užtikti 8: Tarpimas, užtikìmas KI493. Neužtikimas Q346, CII56, N. Neužtikimas, prapuolimas javų R257, 343. Nuo Dievo vaisingystę ir užtikimą reik išmelsti, šiaip negelbti nei koks arimas, nei sėjimas ir nei sodinimas srš. \ tikimas; aptikimas; atitikimas; įtikimas; ištikimas; nutikimas; patikimas; pratikimas; pritikimas; sutikimas; užtikimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • užtikimas — užtiki̇̀mas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • užtikimas — ùžtikimas, à adj. (34b) patikimas, tikras: Reikia paprašyti Triobių, kad siųstų vyrą ir užtikimą, ir žinantį kelią V.Piet …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptikimas — 1 aptikìmas sm. (2) DŽ → aptikti 1: Aptikimas yra naujas, bet planeta yra amžiais ten buvusi Blv. tikimas; aptikimas; atitikimas; įtikimas; ištikimas; nutikimas; patikimas; pratikimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitikimas — 1 atitikìmas sm. (2) FT, NdŽ, KŽ, atatikìmas (2) Š, KŽ, attikimas N → atitikti: 1. Virbalo ir siūlo atitikimas geriausiai nustatomas, į padarytą virbalu popieriuje skylę neriant mezgamą siūlą rš. ║ N, FT buvimas sutikimo, darnumo santykio:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištikimas — 1 ištikìmas sm. (2) KŽ → ištikti: 1. SD379, H155, R29, MŽ38, Sut, N, KI212 Ižtikimas SD314. Nuo to galvos ištikìmo man ir ausis aždėjo (užgulė) Dsn. Kaipog tenai ausys tavos girdėt arba užkęst galėjo anuos ištikimus kūjo budelio? DP176.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutikimas — 1 nutikìmas sm. (2) 1. J, M, NdŽ, DŽ, KŽ, Btg įvykis, atsitikimas: Koks nelaimingas nutikìmas, kokia didelė nelaimė! Skr. Pjovėjai sulipo gult ant tvarto i pradėjo pasakot nutikimùs Grdž. Pernai buvo kaime das toks vienas baisus nutikìmas,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patikimas — 1 patikìmas sm. (2) NdŽ → patikti: 1. R162, MŽ214, N, K, Š, Rtr, DŽ, KŽ, Vrn Senovė[je] niekas neveizėjo to patikìmo Všv. Seniau apsiženydavo ne dėl grožio, ne dėl patikìmo, al dėl vietos Mžš. Nei asilėlio, nei kumelėlio, ima vien patikimu LzP …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratikimas — 1 pratikìmas sm. (2) → pratikti 2: Pratikìmas [saulės] rodo, kad oras mainysis Ggr. tikimas; aptikimas; atitikimas; įtikimas; ištikimas; nutikimas; patikimas; pratikimas; pritikimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritikimas — 1 pritikìmas sm. (2) Rtr, NdŽ, KŽ; LL108 1. LL22 → pritikti 2: Pritikìmas rankų to daktaro! Nė juste nepajutau, kaip ištraukė adatą Šts. Nepritikìmas, neštapnumas, keblumas I. ║ atitikimas, derėjimas vieno su kitu: Jug visos ligos y[ra] valug… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutikimas — 1 sutikìmas sm. (2) NdŽ, KŽ; Sut, L, satikimas MT207. 1. SkŽ153 → sutikti 2: Žodyno srityje yra daug nesutikimų tarp prūsų ir lietuvių kalbos K.Būg. Visų norų satikimas MT43. 2. → sutikti 3. ║ Visi plekš plekš susėdo ant pamatu ir pradėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”